Totyicsoport

A mozgás minden tanulási tevékenység alapja. A kisgyermekek a fordulás, kúszás, mászás, ülés, állás elsajátítása után készen állnak a világ kétlábon történő megismerésére. A nagymozgások beindulása azonban nem jelenti a mozgásfejlődés lezárulását….sőt.

A foglalkozásokon átélt sok pörgés, forgás, hintázás, egyensúlyozás segíti a mozgáskoordináció, illetve az egyensúlyérzék fejlődését. Javítja a beszédkészség, a finommotorika, a szem –kéz, illetve szem – láb koordináció, valamint a figyelem minőségét.

Kiket várunk?

A mászó csoportba azokat a gyermekeket várjuk, akik már képesek stabilan járni.

A foglalkozás célcsoportja:

  • nagy mozgásigényű, aktív babák,
  • megkésett mozgásfejlődésű, ill. koraszülött babák, akik lassabb ütemben sajátítják el az új mozgásformákat.

A fejlesztő foglalkozások célja:

  • a törzs-, illetve talpizomzat erősítése a gerincproblémák és lúdtalp megerősítése céljából,
  • a nagymozgások helyes begyakorlása,
  • egyensúlyérzék fejlesztése,
  • nyelvi készségek, ritmusérzék fejlesztése,
  • a szülő és a gyermek közti kapcsolat elmélyítése,
  • testséma alakítása, mozgáshoz kötődő sikerélmény nyújtása.

A foglalkozás irányított részét követően a babák speciális mozgásfejlesztő eszközökkel (nagylabda, gördeszka, Bilibo, rugós deszka, billenő pad… stb.) ismerkedhetnek meg, melyeket a szabad játék során a szüleik és a foglalkozásvezető irányításával, önállóan is használhatnak.

Korosztály: stabil járástól – óvodakezdésig

 

Foglalkoztatási forma: kis csoportokban

 

Foglalkozás időtartama: 35 – 45 perc

Megfelelő ruházat és tornacipő használata kötelező!

Foglalkozás vezető

Tubolyné Kontra Orsolya
konduktor-tanító,
pszichopedagógus,
TSMT - terapeuta

Árak:

Időpontok: