Tanulási zavarok, tanulástechnika

Tanulási zavarok terápiája

Tanulási zavarnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a gyermek a többségi, átlagos oktatási körülmények között nem tud megfelelően megtanulni írni, olvasni, számolni vagy a teljesítménye jóval alulmarad az intelligencia szintje alapján elvárható teljesítménytől. E területeken is a legfontosabb a megelőzés vagy az időben elkezdett célzott fejlesztés, hiszen a kor előrehaladtával az idegrendszer képlékenysége csökken.

Az érintett gyerekek a sok kudarc miatt sokszor tanulási motivációjukat elveszítik. A játékba ágyazott fejlesztés segít számukra a sikerélményt megélni.

A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar.

Problémát okozhat a betűk, szavak, és számok felismerése, leírása, a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják.Az olvasott szöveget nehezen, és hibásan idézik vissza, lényegét nem tudják visszaadni. A diszlexiások a hagyományos tanítási módszerekkel nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak megtanulni olvasni, de alkalmas módszerekkel ez a nehézség kezelhető, vagy megelőzhető, de például a nyelvtanulás általában továbbra is nehéz marad.


Miben segíthetek? (Ízelítő a fejlesztő foglalkozásokról)

 • az írott betűk megkülönböztetését segítő vizuális észlelési feladatokat végzünk babzsákos játékokkal, képekkel
 • a hallott hangok közötti különbség-észlelés segítésére zajok szintjétől a kimondott szavakig hangsorozatokat figyelünk meg
 • a térbeli tájékozódás fejlesztésére elrejtett tárgyakat, képeket keresünk
 • a síkon tájékozódást fejlesztjük sokféle táblázatos játékkal
 • az olvasás irányát megerősítjük
 • emlékezetet fejlesztünk
 • a beszéd folyamatosságát fejlesztjük ritmizált sporpohárgyakorlatokkal, babzsákozással
 • újratanuljuk a rosszul rögzült betűket
 • érdekes könyvekben keressük a kérdéseinkre a válaszokat

A diszgráfia jelentése: írászavar. Az írás külalakját és a helyesírást egyaránt érintheti.

Az írás rendezetlen, kusza, nem igazodik a vonalrendszerhez, bekezdésekre tagolás nem sikerül, a vonalvezetés hullámzó. A betűk formája változékony; ugyanaz a betű többféleképpen jelenhet meg, és a hasonló betűk között eltűnhet a különbség.
A szavak közötti távolság nagymértékben különböző.
A ceruzafogás eltér a szokásostól: a diszgráfiás görcsösen fogja az írószert, erősen rányomja a papírra, és gyakran felkapkodja. A hosszú-rövid hangok megkülönböztetése, és a hagyományos írásmód különösen nehéz a számára.
Nyelvtani műveletek végzése nehézséget okoz (pl. ragozások, mondatátalakítások)


Miben segíthetek? (Ízelítő a fejlesztő foglalkozásokról)

 • Ábrákat, képeket figyelünk meg, hasonlítunk össze és másolunk
 • A térben és síkon tájékozódást fejlesztjük keresőjátékokkal, labirintusokkal
 • Elmélyítjük a térbeli viszonyokat (fent-lent, előtt-mögött stb.) tárgyakkal
 • Tudatosítjuk a kézhasználatot tapintós játékokkal, szúrós labdával
 • Ügyesítjük a finommotorikát és keresztező mozgásokat végzünk sportpoharakkal
 • Ritmikusan mondunk verseket, miközben rajzolunk

A diszkalkulia szó jelentése: számolászavar.

Gyakori nehézség tapasztalható a műveletek végzésénél. Nehezen tudnak számokat összehasonlítani.Eltévednek a helyiértékek rendjében. Nehézséget okoza visszajáró pénz ellenőrzése, az idő leolvasása mutatós óráról. Rossz az időérzékük.Nem tudnak várható eredményre közelítő becslést tenni.Nehezen igazodnak el órarenden, menetrenden (táblázatokban).Jól teljesíthetnek olyan tárgyakból, mint fizika vagy geometria, amik logikát igényelnek, amíg azok magasabb szintű számolást nem tartalmaznak. Nehézségük van a jobb és bal megkülönböztetésében és az égtájak meghatározásában. Rosszul, vagy nem igazodnak el térképeken. Nehézségük van a tárgyak tömegének és távolságának megbecslésében.Nehezen értik meg és jegyzik meg a matematikai szabályokat, képleteket, sorozatokat (egyik napról a másikra elfelejtik).Az állapot egyes esetekben a matematikától való fóbiához vezethet.

Hogyan segíthetek? (Ízelítő a fejlesztő foglalkozásokról)

 • Ábrákat, képeket hasonlítunk össze
 • Térben tájékozódást fejlesztünk keresésekkel
 • Fejlesztjük a ritmuskészséget versekkel, sportpohárgyakorlattal, babzsákkal
 • Sorozatokat hozunk létre
 • Ok-okozati összefüggéseket fogalmazunk meg
 • Fejtörőkön törjük a fejünket
 • Két-és háromdimenziós eszköztárral segítjük a számkép-számjegy-kézjel és helyiértékek megerősödését
 • Egyre magabiztosabban tájékozódunk táblázatokban
 • Tudatosítjuk az ujjaink helyét a kezünköntapintós játékokkal

Tanulástechnika

 

Mindenki képes a tanulásra, de nem mindenkinek vannak megfelelő eszközei hozzá.

A tanulástechnikai tréning segítségével gyermeke tudatosabbá, összeszedettebbé válhat a tanulásában. Felső tagozatos gyerekek számára javaslom a tréninget az önálló tanulás megsegítése céljából.

Miben segíthetek?(Ízelítő a  foglalkozásokról)

 • a lényegkiemelési készséget fejlesztjük
 • mnemotechnikákkal segítjük a megjegyzést
 • asszociatív tanulást alkalmazunk
 • helyek módszerével tanulunk
 • az időgazdálkodásban tudatosabbá válunk
 • jegyzetelési technikákat sajátítunk el
 • szövegbefogadási ismereteinket bővítjük
 • figyelemfejlesztéssel koncentráltabbá válunk

 

Foglalkozás vezető

Kereszty Klára
gyógypedagógus, tanító

Árak:

Időpontok: