GMP diagnosztika

A gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai a GMP-diagnosztikával vizsgálhatók. Ezt a tesztrendszert Gósy Mária fonetikus, nyelvész, pszicholingvista  fejlesztette ki . Az eljárás sztenderdizált, így a magyar anyanyelvű gyermekek beszédfeldolgozási folyamata megítélhető, és az eredmények alapján a terápia megtervezhető. 3 és 13 éves kor közötti gyermekek vizsgálatára alkalmas. A kapott adatok alapján a beszédfeldolgozás tesztelt működései jól jellemezhetők, ezáltal a  fejlődési szint meghatározható mind a beszédértés mind pedig a beszédészlelés területein.

 Beszédértés fontossága:           

Ismert szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorok jelentésének, tartalmának megértése.
A beszédmegértés funkciói:

  • Elhangzottak megértése.
  • Olvasottak megértése.
  • Összefüggések felismerése, tanulságok levonása, következtetések.

A diagnosztika során, az ezeken a területeken lejátszódó folyamatok működését vizsgálom.

Észlelési zavarra utaló jelek:

  • Interakcióban: reakcióhiány, téves reakció, gyakori visszakérdezés, figyelmetlenség, túlzott játékosság, viselkedési zavar.
  • Anyanyelv elsajátításában: megkésett ill. lassú beszédfejlődés, beszédhiba.

Tanulás folyamatában: olvasás, írás, helyesírás tanulásának nehézsége, nehéz memoritertanulás.

Foglalkozás vezető

Novák Mónika
alapozó terapeuta,
fejlesztőpedagógus,
óvodapedagógus

Árak:

Időpontok:

Érdeklődjön elérhetőségeinken!