Tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

Tanulási zavarnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a gyermek a többségi, átlagos oktatási körülmények között nem tud megfelelően megtanulni írni, olvasni, számolni vagy ezeken a területeken az iskolai teljesítmény jóval alulmarad az intelligencia szintje alapján elvárható teljesítménytől. Ezeken a területeken is a legfontosabb a megelőzés vagy az időben elkezdett célzott fejlesztés, hiszen a kor előrehaladtával az idegrendszer képlékenysége csökken.

A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar.  Problémát okozhat a betűk, szavak, és számok felismerése, leírása, a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják. Az olvasott szöveget nehezen, és hibásan idézik vissza, lényegét nem tudják visszaadni. A diszlexiások a hagyományos tanítási módszerekkel nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak megtanulni olvasni, de alkalmas módszerekkel ez a nehézség kezelhető, vagy megelőzhető, de például a nyelvtanulás továbbra is nehéz marad. A diszlexiás egyén súlyos tünetekkel küzdhet az egyik nyelven, míg egy más nyelven akár tünetmentes lehet.   

A diszgráfia jelentése: írászavar. 
Az írás rendezetlen, kusza, nem igazodik a vonalrendszerhez; a vonalvezetés hullámzó. A betűk formája változékony; ugyanaz a betű többféleképpen jelenhet meg, és a hasonló betűk között eltűnhet a különbség. A szavak közötti távolság nagymértékben különböző. A ceruzafogás eltér a szokásostól: a diszgráfiás görcsösen fogja az írószert, erősen rányomja a papírra, és gyakran felkapkodja. A hosszú-rövid hangok megkülönböztetése, és a hagyományos írásmód különösen nehéz a számára.

A diszgráfia azonban nem egyenlő a rendezetlen külalakkal és a rossz helyesírással. A diszgráfiásnak gondjai vannak a nyelvtani műveletekkel. Ezek megértése, alkalmazása és megjegyzése nehéz feladat számára.

a

A diszkalkulia szó jelentése: számolászavar.

 • Gyakori nehézségek műveletek végzésénél (az összeadás és szorzás még csak-csak megy, a  kivonás és osztás nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem).
 • Nehezen tudnak számokat összehasonlítani.
 • Gyakran számolnak az ujjaikon.
 • Nehézség a visszajáró pénz ellenőrzésében, az idő leolvasásában mutatós óráról.
 • Nem tudnak várható eredményre közelítő becslést tenni.
 • Nehezen igazodnak el órarenden, menetrenden (táblázatokban).
 • Jól teljesítenek olyan tárgyakból, mint fizika vagy geometria, amik logikát igényelnek, amíg azok magasabb szintű számolást nem tartalmaznak
 • Rossz időérzék.
 • Nehézségek a jobb és bal megkülönböztetésében.
 •  Nehézségek az égtájak meghatározásában, esetenként még iránytű segítségével is.
 • Rosszul, vagy nem igazodnak el térképeken, ha az hozzájuk viszonyítva nem a megszokott észak-déli irányban van.
 • Nehézségek tárgyak súlyának és távolságának megbecslésében.
 • Nehezen értik meg és jegyzik meg a matematikai szabályokat, képleteket, sorozatokat (egyik napról a másikra elfelejtik).
 • Az állapot egyes esetekben a matematikától való fóbiához vezethet.

Foglalkozás vezető

Pánczél Tímea
gyógypedagógus
 • +36 30 768 6109

Árak:

 • Részképességvizsgálat/terület
  8 000 Ft
  diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia
 • Óvodás képesség vizsgálat
  8 000 Ft
 • Írásos szakvélemény
  2 500 Ft
 • Egyéni fejlesztés
  6 000 Ft
  45 perc
 • Egyéni fejlesztés
  28 500 Ft
  5 alkalmas bérlet

Időpontok:

csütörtök

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -

péntek

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -

 • Gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés

  -